Szkolenia GNU/Linux

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie grupy uczestników do samodzielnej pracy w środowisku systemów GNU/Linux. Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na dobre praktyki, bezpieczeństwo oraz wydajność pracy. Zostaną zaprezentowane wybrane elementy systemu operacyjnego wraz z dokładnym opisem ich działania.

Czym się kierujemy

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z systemami GNU/Linux, zarówno od strony użytkowników, jak i aktywnych twórców i kontrybutorów, pozwoliły na wykształcenie solidnych fundamentów, na podstawie których formujemy następujące założenia:

Konieczność rozumienia niższych warstw

Projektowanie, wdrażanie wysokopoziomowych, skomplikowanych usług na poziomie gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo nie jest możliwe bez dokładnego zrozumienia elementów składowych niższego poziomu.

Zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w kryptografii, stosowanymi w profesjonalnych środowiskach wymagających bezwzględnego bezpieczeństwa - każde rozwiązanie należy domyślnie uznać za niegodne zaufania. Zmiany statusu dokonuje się jedynie po zapoznaniu się z projektem technicznym oraz ze sposobem implementacji.

Powyższe założenie jest ściśle związane z kolejnym, sformułowanym już w XIX wieku przez Augusta Kerckhoffsa:

Systemy czy algorytmy powinny być projektowane z założeniem, że przeciwnik/atakujący od razu pozna wszystkie szczegóły.

Innymi słowy, uznanie rozwiązania za bezpieczne nie może opierać się wyłącznie na założeniu, że szczegóły implementacyjne są niejawne.

To prowadzi do naszej ostatniej zasady:

Dziedzina techniczna, jaką jest szeroko rozumiana informatyka powinna być dziedziną, w której rozwiązania buduje się w oparciu o wiedzę techniczną, a nie teorie czy przypuszczenia.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia będą prowadzone zdalnie na wybranej platformie audio/video.

Dla każdej teoretycznej części szkolenia przewidziane są sesje praktyczne, na których każdy z uczestników będzie miał okazję samodzielnie wykonać przygotowane ćwiczenia. Sesje praktyczne będą przeprowadzane w toku indywidualnym w celu zapewnienia największego poziomu zrozumienia. Dokładamy wszelkich starań, aby przygotowane ćwiczenia poruszały kwestie jak najbardziej zbliżone do realnych wyzwań spotykanych w środowiskach produkcyjnych.

Szkolenia GNU/Linux - Regalis Technologies

Program szkolenia

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników zyska doświadczenie pozwalające na podejmowanie samodzielnych decyzji, pozna metody pracy z systemami GNU/Linux oraz dogłębnie zrozumie zasady ich działania.

Uwaga!

Przedstawiamy przykładowy zakres szkolenia, ostateczna forma jest do ustalenia indywidulanie.

Samodzielna instalacja systemów GNU/Linux

Partycjonowanie dysków

Obsługa dedykowanych narzędzi systemów plików (np. btrfs)

Przegląd mechanizmów takich jak:

Obsługa woluminów logicznych (LVM, device-mapper)

Komplet wiedzy na temat zarządzania pamięcią trwałą:

Zarządzanie użytkownikami oraz procesem logowania

Moduł poświęcony zarządzaniu użytkownikami:

Szyfrowanie danych

Metody ochrony danych w systemach GNU/Linux:

Sprawne posługiwanie się środowiskiem tekstowym GNU/Linux

Rozszerzony moduł szkoleniowy obejmujący zagadnienia takie jak:

W tym module przewidujemy prezentację szeregu przykładów oraz udostępnienie wyzwań typu capture the flag.

Posługiwanie się menadżerem systemu i usług - systemd

Zarządzanie systemem za pomocą pakietu narzędzi systemd:

Obsługa zestawu narzędzi OpenSSH po stronie klienta

Obsługa narzędzi OpenSSH po stronie serwera

Podstawy programowania w języku Python

Wykorzystanie języków skryptowych do automatyzacji systemu operacyjnego, przykłady oraz mała sesja ćwiczeń obejmujących między innymi:

Technologia konteneryzacji

Wykorzystania technologii wirtualizacji do projektowania wydajnych i niezawodnych środowisk

Monitorowanie systemu operacyjnego

Przegląd metod monitorowania systemu operacyjnego oraz implementacja szybkich, lekkich i niezawodnych systemów monitorowania infrastruktury.

Wymagania dotyczące kandydatów

Dostępność czasowa

Szkolenie podzielane jest na połączone ze sobą sekcje, wymagamy aby każdy z uczestników brał udział we wszystkich przygotowanych sekcjach szkoleniowych.

Szkolenie oraz materiały przygotowane są w sposób, który uniemożliwia dołączenie do jednej sesji, z pominięciem innych.

Środowisko pracy

Każdy z uczestników powinien mieć przygotowany własny system operacyjny GNU/Linux lub posiadać możliwość instalacji takiego systemu w ramach pierwszych sesji praktycznych.

Wirtualizacja

Każdy z uczestników powinien mieć możliwość uruchomienia na swojej lokalnej stacji przynajmniej dwóch maszyn wirtualnych (minimum 512MiB RAM dla każdej z nich).

Uwaga!

Posiadamy możliwość udostępnienia naszej wirtualnej platformy szkoleniowej, wtedy nie ma konieczności wykorzystywania własnego sprzętu.

Szacowane terminy realizacji

Szkolenie przewidziane jest na minimum 15 pełnych dni roboczych, jest przeprowadzane przez dwóch prowadzących, z podziałem na dwie grupy liczące maksymalnie po cztery osoby każda.

Sugerujemy podział szkolenia na przynajmniej dwie tury, oddalone od siebie o kilka dni roboczych.

Ze względu na indywidualny tok szkolenia - przewidujemy możliwość przedłużenia szkolenia o kolejne dni robocze. Ewentualne przedłużenie szkolenia będzie na bieżąco konsultowane ze Zleceniodawcą.

Indywidualny program szkolenia

Zachęcamy do kontaktu w sprawie ustalenia indywidualnego toku szkolenia, zarówno zakres, jak i terminy możemy dostosować tak, aby spełniały wymagania Klienta.

Cena szkolenia

Szkolenie wyceniamy na podstawie ilości dni oraz ostatecznego programu, a nie ilości uczestników.

Cena za powyższy, przykładowy zakres szkolenia wynosi 5000zł netto za jeden dzień.